Informacje o nas
  Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu posiada 5 filii na terenie województwa Wielkopolskiego, w których realizuje się doświadczenia polowe na wszystkich gatunkach roślin uprawnych.

● Brody
● Gorzyń
● Przybroda
● Złotniki

  Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu ma również uprawnienia do prowadzenia badań rejestracyjnych z zakresu upraw sadowniczych, warzywnych i roślin ozdobnych. Badania te realizowane są we współpracy z Katedrami Sadownictwa i Warzywnictwa. Doświadczenia z tego zakresu zlokalizowane są w Zakładach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz sadach i uprawach warzyw w gospodarstwach prywatnych
 
Wyświetl większą mapę