Filia Złotniki
  Złotniki położone są 15 km na północ od Poznania, gmina Suchy Las, powiat Poznań. Doświadczenia polowe realizowane są na 37 ha, w tym na 16 ha znajduje się naziemna instalacja deszczowniana. Filia posiada laboratorium botaniczne, stację meteorologiczną, specjalistyczne maszyny i narzędzia do prowadzenia doświadczeń polowych (min. siewnik poletkowy samobieżny, poletkowy kombajn zbożowy)
Pozostałe filie:
● Brody ● Gorzyń ● Przybroda