Warzywnicze
Zakład Doświadczalno - Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu numer upoważnienia WO-505 6/2008, prowadzi badania skuteczności środków ochrony roślin w uprawach warzyw takich jak:

● kapustne
● psiankowate,
● dyniowate,
● cebulowe,
● korzeniowe,
● liściowe,
● strączkowe
● a także roślin ozdobnych

w następujących grupach preparatów: akarycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, bakteriocydów, moluskocydów, regulatory wzrostu, adiuwanty, biostymulatory i biopreparaty.