Sadownicze
Zakład Doświadczalno - Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu numer upoważnienia WO-505 6/2008, prowadzi badania skuteczności środków ochrony roślin w uprawach sadowniczych z zakresu drzew owocowych:

● jabłoni,
● gruszy,
● śliwy,
● wiśni,
● czereśni,
● brzoskwini,
● moreli
● oraz truskawki

w następujących grupach preparatów: fungicydy, insektycydy, herbicydy, regulatory wzrostu, adiuwanty, biostymulatory, biopreparaty.