Rolnicze
Zakład Doświadczalno - Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu numer upoważnienia WO-505 6/2008, prowadzi badania skuteczności środków ochrony roślin w uprawach polowych:

● zbóż
● rzepaku,
● kukurydzy,
● buraków,
● ziemniaków,
● roślin strączkowych,
● oraz na łąkach, pastwiskach, trawnikach, ugorach, odłogach i zadrzewianiach miejskich

w następujących grupach preparatów: akarycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, bakteriocydów, moluskocydów, regulatory wzrostu, adiuwanty, biostymulatory i biopreparaty.