Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu świadczy usługi podmiotom gospodarczym, jednostkom badawczym i osobom prywatnym w zakresie badania skuteczności działania środków ochrony roślin z grupy: akarycydów, fungicydów, herbicydów, insektycydów, bakteriocydów, moluskocydów, regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, adiuwantów, biostymulatorów oraz biopreparatów w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywniczych oraz w roślinach ozdobnych.

     Badania te prowadzone są na podstawie upoważnienia Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa nr WO-505-6/2008, w systemie Dobrej Praktyki Eksperymentalnej (Good Experimental Practice), w oparciu o wymogi zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej 91/414 oraz 71/93.

     Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu prowadzi również doświadczenia polowe dotyczące: różnych sposobów uprawy roli; następstwa roślin; płodozmianów; nawożenia; deszczowania; oceny odmian roślin uprawnych.Plan zamówień publicznych na rok 2018

Plan zamówień publicznych na rok 2017